Maarum Kulsvierlaug     

Siden er opdateret 2. juni 2014

Formålet med Maarum Kulsvierlaug er at fastholde det håndværk, som var udbredt i nordsjællandske skove tilbage i 1700 og 1800 tallet.

Lauget svider trækul én gang om året ved et offentligt arrangement, som finder sted 2. lørdag i juli på milepladsen i Gribskov ved Duemose Station.