Maarum Kulsvierlaug  

Formålet med at lave trækul er, at fjerner vand og gasser, så der kun er det rene træstof tilbage.
Trækul gi'r en renere forbrænding og en højere temperatur.
Alle træarter kan bruges, men bedst er hårde arter som fx bøg.

Milen laves torsdag aften. Først markeres omkredsen. Der graves en fordybning, som milen skal stå i. Granstolper bankes ned i midten af milen - "hjertet"
Bunden af hjertet er hævet, så milen kan tændes nedefra. Hjertet fyldes med tørt kvas Øverst på hjertet lægges en tyk skive.
Brændestykker af tørt træ stables tæt omkring hjertet. Der bæres til og bygges op. Der går ca 10 rummeter til de 2 miler.
Nederst friholdes 4 luftkanaler ind til hjertet. Det er via kanalerne, vi kan styre ilttilførelsen til milen. Tæt pakket og ikke for stejl.
Uden på brændet lægges et lag tørt hø. Hele milen dækkes.  Til slut tætnes milen med kulster, som er smulder fra tidligere svidninger. 
Kulsteret må gerne være lidt fugtigt, så det klæber. Kulsteret bankes let sammen, så det lukker tæt. Begge miler er klar til at blive tændt fredag morgen. 

Siden er opdateret 2. juli 2013

                          .